top of page

Ang Logo

Ang Avidong ay idinisenyo ng founder na gustong sumagisag sa isang queen bee sa Avidong na napapaligiran ng mga bundok at ang pag-asa nito ay panatilihin ang pamana nito magpakailanman (inifinity wings). Ang banayad na inisyal ng Avidong ay isinama rin sa logo at sa katawan bilang pugad.  

avidong final png221.png
bottom of page